ROYAL KAKEL AB har de resurser och den kompetens som krävs för att planera, organisera, utföra och löpande utveckla olika typer av uppdrag inom Byggbranschen. Vår styrka är att vi kombinerar den stora leverantörens professionalism och ansvar med den lokala aktörens engagemang.

SKIFFER

SKIFFER GOLV

SKIFFER PLATTOR

FOG SINGEL

MARKSTEN

SVENSK GATSTEN

RUSTIK STRUKTUR

TUMLAD MARKSTEN

PLATTOR

KOMBINERA OLIKA

STORA YTOR

FLER NIVÅER