Minskad miljöpåverkan

Genom att följa företagets miljöpolicy bidrar Royal Kakel AB till en minskad miljöpåverkan. Samtidigt leder detta till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna och ett mer hälsosamt och långsiktigt hållbart resultat för våra kunder.

 

Vi och miljön

Miljövänlighet är att undvika onödigt bruk av resurser och välja miljöutvecklande alternativ Royal Kakel AB främsta möjlighet att bidra till en minskad miljöbelastning går genom företagets produkter och medarbetarnas kunskaper. Genom att arbeta strukturerat och kundanpassat med god planering kan vi  minska den totala belastningen på miljön och samtidigt erbjuda både kunder och medarbetare en renare och mer trivsam inre miljö. Med ett utvecklande miljöarbete stärker dessutom företaget sin position och konkurrenskraft på den öppna marknaden.